Post regional krisövning

Några veckor har förflutit, höst har blivit vinter och stress inför stor och spännande regional kris- och samverkansövning är förbi. Den 24 november genomförde de samverkande aktörerna i Krissamverkan Kronoberg en övning med fokus på kriskommunikation Övning .info. Till hjälp hade vi en övningswebb som simulerade ”hela internet”. Där samlades respektive aktörs kriswebb, en webb som motsvarade ordinarie extern webb. sociala medier i form av ”Kvitter” och ”Xbook” (övningens motsvarighet till Twitter och Facebook) samt nyhetsmedia i text, bild och ljud. Ett väl bemannat motspel från blåljusorganisationer, informatörsstudenter från Linnéuniversitetet och Sveriges Radio hjälpte oss att genomföra övningen på ett realistiskt sätt.

Det fiktiva scenariot fick de övande veta först samma morgon då övningen drog igång. Huvudhändelsen var en flygkrasch utanför Markaryd i Kronobergs västra del av länet. I östra delen av länet härjade dessutom vinterkräksjukan. Förutom att hantera en stor olycka i samverkan med Krissamverkan Kronobegs aktörer hade man också de sociala medierna osv. att förhålla sig till. Rykten, frågor, information och snabba vändningar från de som spelade ”allmänhet” gav de övande än mer att bita i.

Övningens fokus låg på kriskommunikation, både in i staber via omvärldsbevakning och ut till media och allmänhet men också staberna emellan. Hur väl klarar vi av att hantera uppdraget att bedriva informationssamordning och se till att vi förmedlar Ett budskap – trots flera budbärare?

Just nu samlar vi in allt utvärderingsmaterial, för att (förhoppningsvis) före jul kunna leverera en sammanställd dokumentation om övningen. Vad vi redan nu kan säga om resultatet är att alla övande organisationer har lärt sig någonting på vägen. Informations- och kommunikatiosmässigt har samtliga kunnat dra lärdom av något, även om man i respektive organisation är på olika nivåer gällande resurser och strategier för både traditionell media och sociala medier. Samtliga kan också skriva under på att vi idag står inför en helt annan utmaning när det handlar om information och kommunikation , än vad vi gjorde för bara fem år sedan.

Att denna övning är relevant även för Medborgarprojektet beror självklart på att det handlar om kommunikation i kis. I övningen ingick flera moment där de övande fick chansen att se allmänheten som en belastning eller en resurs. Spontanorganiserade grupper värvade fler deltagare via de sociala medierna och lyckades även få en del uppmärksamhet i medierna. Viss organisering uppmärksammades av de övande, och några övande organisationer vågade lyfta i frågan. Hur man kan kommunicera med spontanorganiserade grupper på ett sätt som kan främja samordnad krishantering hoppas jag är ett ämne för diskussion i den sluliga dokumentation för Övning .info bjuder på.

Resultatet kommer självklart att delas med de nyfikna som önskar en inblick i hur övningen gick egentligen!

/Martina

Annonser