Vi bygger gemensam projektwebb för kommunikation om..

Äntligen kan vi dela med oss av de glada nyheterna att vi redan före årsskiftet kommer att bygga (och förhoppningsvis och färdigställa) en för aktörsgemensam webbplats kommunikation till allmänheten om risk, egenansvar och vardagsberedskap! Denna webbplats kommer vara navet för vårt arbete under de kommande åren.

Projektet är igång, byrån jobbar stenhårt och vi låter tillsvidare denna projektwebb ha arbetsnamnet ”Hesa Fredrik” 🙂

Följ oss i vårt arbete med att bli bättre på att nå ut till allmänheten med frågor om risk, kris och egen beredskap!

Martina

Annonser

Vad har mångfald med krishantering att göra?

Mer än man kan tro visade det sig när vi inom Krissamverkan Kronoberg fick chansen att gå på en föreläsning med Sara Lund / Claes Schmidt. 

Sara Lund / Claes Schmidt

Ur inbjudan: ”Krishanteringen är till för våra medborgare – men vet vi ens hur våra målgrupper ser ut idag? Sara Lund menar att många av oss lever med en bild av Sverige som inte längre existerar. Välkommen på en inspirerande och underhållande föreläsning om hur normer och värderingar styr våra liv. Du kommer att få många aha-upplevelser och åtskilliga möjligheter att skratta åt dina egna fördomar. Du kommer att tänka tankar du aldrig tänkt och ställa frågor du aldrig vågat fråga. I bästa fall blir du av med dina fördomar – i sämsta fall har du bara flyttat dina egna gränser ett par snäpp framåt.”

Föreläsningen handlade mycket om mångfald, rädslan för ”sånt där som man inte är van vid” och jämställdhet (läs mer på gillalika.se). Sara Lund gjorde flera intressant kopplingar till krishantering och satte flera yrkesområdens jämställdhetstankar på sin spets. Samtidigt fick många av oss en tankeställare kring olika fördomar och att mycket handlar om inte vara van. Hur blir vi ännu bättre på att vänja oss vid samhället som vi lever i?

/Martina