Jonas Landgren om myndigheter i sociala medier

Länk till Bambuser: http://bambuser.com/v/3120268#t=146s Enkel, intressant och lättsmält föredrag kring myndigheters användande av sociala medier!

Via länken hittar du också flera andra spännande föredragningar från dagen ”Myndigheter i sociala medier” som arrangerades av MSB.

/Martina

Annonser

”Strategiska knäckfrågor”

Fantastisk rubrik på en mycket intressant och tankeväckande sammanfattning från en Tankesmedja på MSB (med representanter från avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete). Syftet med tankesmedjan var att diskutera individens roll i samhällets säkerhetarbete.

Under tankesmedjan framkom en rad synpunkter värda att ta i beaktning även i det regionala arbetet med den enskildes roll och ansvar, nedan presenteras några av dem:

  • Ansvarsfrågan har flera dimensioner, t.ex. gränsdragningen mellan faktiskt (juridiskt) ansvar och moraliskt/etiskt ansvar
  • Ansvarsfrågan behöver kopplas till olika samhällsviktiga verksamheter och beroendet av dessa – därtill utveckla kunskap om konsekvenserna vid störningar
  • Ett krismedvetande hos allmänheten eller den enskilde måste skapas innan ansvarsfrågorna kan tas upp
  • Var kommer de etablerade frivilligorganisationerna in i stödet till den enskilde?

För att klura vidare kan man ställa sig följande ”strategiska knäckfrågor”:

  • Vad krävs av samhället för att stödja den enskildes möjligheter att öka sina kunskaper och därmed den egna förmågan?
  • Vilka krav kan rimligen ställas på den enskilda individens kunskaper och förmåga?
  • Hur kan kommunen utveckla sitt stöd till de enskilda individerna för att höja deras kunskaper och förmåga att ta ansvar för den egna säkerheten?
  • Hur ska myndigheter, organisationer och företag i det praktiska arbetet se på vad som juridiskt sett är individens ansvar och vad som kan anses vara ansvar i moralisk/etisk mening?
  • Hur kan samhället möta frivilliginsatser där kvaliteten på insatserna kan vara otillräckliga på grund av bristande kunskaper eller förmåga?

Det här var ett utdrag ur de idéer, tankar och frågor som lyftes upp vid tankesmedjan 7 december 2011, och det är tänkvärda sådana. Vi bär med oss dem i det fortsatta arbetet och håller dig uppdaterad om var landet ligger! Kanske har vi väckt några tankar hos dig som läser också?

/Martina