Krisberedskap möter Innovativ design

Under våren 2011 fick Linda Kazmierczak, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län, en förfrågan av ansvariga för Designprogrammet på Linnéuniversitetet om vi på SoB (Skydd och Beredskap) ville inleda ett samarbete med designstudenterna som läste andra året. Svaret: ett självklart och rungande ja.

Samarbetet antog en inriktning mot krishantering, krisberedskap, egenansvar samt en ny möblering, inredning och design för vår ledningsplats. Vi fick uppdraget att skriva samman x antal korta breifs, problemställningar som studenterna sedan skulle arbeta fritt utifrån.

Vi var allihopa nyfikna på huret, i alla fall vi på SoB, hur ska dessa studenter kunna utforma något användbart bara genom de korta breifs som vi lämnat? Den grå texten är utdrag av studenternas egna tolkningar av våra breifs, och som de har låtit sina arbeten kretsa kring.

ANGÉLICA GUSTAFSSON ”Det behövs en unik, uppseendeväckande och informativ produkt av något slag att förmedla information om egenansvar så att det får fäste hos allmänheten. Detta bör utgår ifrån (och ha olika betydelse för) olika samhällsgrupper: PERSONER MED UTLÄNDSK BAKGRUND. MÄN OCH KVINNOR. BARN OCH UNGDOMAR. PERSONER MED HANDIKAPP.”

Resultat: THE BLACK BOOK

 

 

ERIKA LINDMARK ”INIVIDENS EGENANSVAR: Hur kan man nå ut med information om hur man som privatperson bör och kan hantera olyckor, från vardagsolyckor till större kriser som stormar/elavbrott? INRIKTNING: Barn. Olyckor mest förekommande dödsorsaken – trafik, brand, drunkning.”

Resultat: AKTIVITETSBOK – VILDA HILDA, REDO & LILLA ÄNGSLAN

 

 

JOHAN AHLBÄCK ”Information om krisberedskap och den enskildes ansvar som ska skilja sig ur mängden. Allvarligt ämne. Inspiration. Karaktär.”

Resultat: KRISBEREDSKAP – ÄVEN DITT ANSVAR

Bilderna ovan är ett smakprov. Det finns mer från var det kommer ifrån. Behöver jag säga att vi är överväldigade av resultatet? Dela gärna med dig av dina tankar kring bilderna! Hur vi kommer jobba vidare med dessa innovativa ideér kommer jag snart att dela med mig av. Pass på att njuta av lite helg sålänge.

 

Trevlig helg! / Martina

 

Annonser

I ryggsäcken

Redan i uppstarten av Medborgarprojektet hade vi en välfylld ryggsäck med oss. Under de senaste två åren har vi samlat på oss forskning, knytit till oss kontakter och sakteliga smugit igång med arbetet att bli bättre på att kommunicera med de som vi på länsstyrelsen är till för – våra medborgare.

Nåväl. År 2009 publicerade Nicklas Guldåker en avhandling, Krishantering, hushåll och stormen Gudrun – där har påpekade att hushållen och medborgarna själva som stod för större delen av krishanteringen vid denna händelse. Därför bör man också flytta fokus från myndigheternas krishantering till hur man kan stärka individer och hushåll i deras krisarbete. Att flytta fokus betyder dock inte att myndigheterna slutar jobba med sina uppdrag, det betyder att vi inte får glömma bort de fantastiska resurser allmänheten i sin helhet utgör. Vi håller med Nicklas Guldåker på många punkter, men menar samtidigt att det mångt och mycket handlar om att tydliggöra var myndigheternas ansvar slutar och den enskildes ansvar tar vid.

I samma veva inledde Skydd och Beredskap (den avdelning på länsstyrelsen som hanterar krisberedskapsfrågor) ett samarbete med Linnéuniversitetet, dåvarande Växjö Universitet, inom samma ämne. Vi ville ringa in hur medborgare i Kronobergs län förhåller sig till risker, kriser och kommunikationen kring dessa.

 Studenter från Informatörsprogrammet genomförde, under ledning av bl.a. Göran Palm (lektor i medie- och kommunikationsveteskap) under hösten 2009 en omfattande enkätundersökning samt fokusgruppsintervjuer i Kronobergs län. Arbetet resulterade i rapporten Risk, kris och kommunikation – trygghet och oro i Kronobergs län som färdigställdes våren 2010.

Av de resultat som presenteras i rapporten har vi valt några spår att arbeta vidare med på bredare front, att nå ut till fler behovsgrupper i länet via olika kanaler.  I samma takt som dagens medielandskap och förutsättningarna för att kommunicera via dessa förändras, måste även myndigheterna utveckla sina kommunikationskanaler. Varför? För att nå ut med, eller åtminstone erbjuda, information till olika behovsgrupper i samhället.

Även inställning till, och uppfattning av, risker och kriser som framkom bland medborgare väckte vårt intresse. Hur kan vi bli bättre på att förmedla information om risker, utan att skapa överdriven oro och dessutom stärka förtroendet för samhällets förmåga?

En av de grupper i samhället som visade sig vara svåra att nå med samhällsinformation om risker var ungdomar. Av de medborgare mellan 16-25 år som man faktiskt når fram till med samhällsinformation är det dock inte alla som kan ta till sig innehållet och förhålla sig till informationen. I Susanna Henningssons D-uppsats Kriskommunikation i sociala medier fick vi ta del av hur gymnasieungdomar i Kronobergs tankar om myndigheter och samhällsinformation. Studien belyser sammanfattningsvis myndigheters möjligheter att kommunicera kris till just denna grupp.

Många frågor, inga självklara svar. Under hela 2011 har vi arbetat vidare med innehållet i vår ryggsäck, och fyllt på den med nya kunskaper och idéer. Ett, vad som visade sig vara väldigt givande, samarbete inleddes i våras med designstudenter från Linnéuniversitetet. Men den historien kräver ett helt eget inlägg, så stay tuned för att få se hur information om krisberedskap och egenansvar kan se ut i praktiken.

/Martina