Utvärdering av Övning .info 2011

För några veckor sedan färdigställdes utvärderingen av Övning .info (regional samverkansövning som gick av stapeln 24 november 2011). Fokus för övningen var kriskommunikation och att öva både information in, ut och emellan samverkansparterna. Genom att använda en övningswebb testades både förmågan att omvärldsbevaka både traditionella och sociala medier, samt att kommunicera via nya kanaler.

Under 2011 tog arbetsgruppen för kriskommunikation fram ett gemensamt dokument för informationshantering vid kris och extraordinär händelse, ett dokument som endast gäller då länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig och samverkansstab är upprättad.  Övningen visade att de gemensamma rutiner och principer som jobbats fram inom Krissamverkan Kronoberg de senaste åren fått fäste, men att det fortfarande finns mycket kvar att jobba vidare med. Jag kommer dock hålla mig till informations- och kommunikationsdelen i detta inlägg.

Utvärdering Övning .info 2011

Princip: Ett budskap – flera budbärare

Kommunikationsdokumentet har efter övningen diskuterats både utan och innan, med slutsatsen att ramarna som är satta håller. Det som krävs är ett utbrett förankringsarbete  och att öva, diskutera och ifrågasätta som krävs för att det ska fungera ännu bättre i praktiken.

En av observatörerna i övningen påpekade tidigt att informationsarbetet* underdimensionerats rejält. Redan i utvärderingen några dagar efter övningen dök intressanta diskussioner upp gällande bl.a. resurser, kompetens och bemanning i informationsfunktionen i samverkansstaben. Vikten av att från sin hemmastab (t.ex. en kommun med minst 2-3 personer som arbetar med kommunikation) våga släppa resurser till samverkansstaben lyftes upp. Att förse samverkansstaben med förstärkning och ytterligare kompetens avlastar hemmastaberna i förlängningen och dessutom är det en fördel för hemmastaben att ha direktkontakt med samverkansstaben via sin resurs.

Resultatet efter övningen visar också att funktionerna inom samverkansstaben måste bli klarare över varandras roller, och så även samverkansstab och hemmastaber emellan. Den roll som informationsfunktionen ska axla ska vara tydlig och arbetet vara ett stöd och  vägledning för att kunna uppfylla principen Ett budskap – flera budbärare. Men den organisationsspecifika och grundläggande informationen måste kommuniceras enligt rådande rutin i respektive organisation – för att inte hamna än mer på efterkälken med informationen till media och allmänhet.

Det borde finnas en regional sida för samlad krisinformation, menar många av länets krisaktörer. På sätt finns det alltid en sida att hänvisa till i t.ex. sociala medier, men också en sida för medierna att kunna använda sig av. En plats att ha en regional sida/flik på är Krisinformation.se – om detta är möjligt återstår att se. Alternativet är att skapa en egen lösning på regional nivå.

Om du är nyfiken på utvärderingen eller undrar över något annat, hör av dig! martina.lennartsson[at]lansstyrelsen.se | Detta inlägg kan komma att uppdateras, då det är en tisdagseftermiddag som känns lite snurrig. Kanske kommer jag på något mer spännande att dela med mig av? Stay tuned!

/Martina

*Huvudscenariot för övningen var en flygkrasch i Småland med ca. 150 pers, varav ungefär hälften överlevde

Annonser

2 thoughts on “Utvärdering av Övning .info 2011

  1. Utveckla gärna beskrivningar om de olika staberna, samverkansstab och hemmastab. Hur fungerar de, vad har de för syfte och uppgift? Hur relaterar de till sin omgivning?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s