Möten och utveckling

Precis som beskrivs i inlägget om själva uppdraget nedan, innebär projektet både att synliggöra och vidareutveckla.

För att synliggöra det arbete som redan görs, bland våra samverkansparter i Krissamverkan Kronoberg och andra aktörer, tittade vi oss omkring och påbörjade en kartläggning. De frågor vi utgick ifrån kan sammanfattas som följer: Vilka aktörer arbetar redan med frågan om den enskildes ansvar eller har intresse av att gör det? Vilka aktörer tror vi är intresserade av att samarbeta och nätverka, för att öka spridningen av kunskap och förståelse för den enskildes ansvar?

Med dessa frågor som utgångspunkt började undertecknad att träffa människor från olika organisationer, såväl internt som externt. Varje möte har inletts med en intention om att diskussionerna ska vara förutsättningslösa. Var och en har berättat sin historia och relation till begreppen egenansvar, krisberedskap och kriskommunikation. Detta har också skapat ett flertal olika ingångar till projektets kärna, där ingen är den andra lik. Varför jag inte tycker det är ett dugg problematiskt att alla vill jobba på olika sätt? För att det är helt fantastiskt att så många människor, inom så olika organisationer, brinner lika mycket för frågan.

Ju fler idéer desto bättre. Ju mer liv vi kan blåsa i frågan desto gynnsammare. När jag träffade Anna Bertland, projektledare för Medborgarkontoret¹ i Växjö, diskuterade vi hur man på bästa sätt kan nå ut med samhällsinformation till personer med bristande kunskaper i både svenska språket och det svenska krishanteringssystemet. Är det en självklarhet vad det offentliga ansvarar för eller vart man ska vända sig för mer information? Hur bra är det offentliga på att bemöta personer som har med sig en annan kultur och ett annat språk i bagaget? Förstnämnda frågan vågar dock påstå gör sig gällande till större delen av Sveriges befolkning, och inte någon specifik behovsgrupp.

Vad vi under mötet var rörande överens om var att Medborgarkontoret borde vara en självklar plats för såväl möten med människor som en plats för att förmedla information om både individens eget ansvar, krishantering och kriskommunikation. Om det kommer att ske genom workshops, tryckt material, med hjälp av designstudenternas arbeten eller på något helt annat sätt – det får tiden utvisa. Medborgarkontoret har officiell invigning den 3 december, och innan dess träffar jag Anna Bertland för att driva frågan vidare.

Kommer du att följa utvecklingen?

Längre fram dyker det upp fler berättelser om vilka jag har träffat och vad vi pratat om. Möten med människor, är kärnan till utveckling. Are you with me?

/ Martina

¹Medborgarkontor är ett kontor för offentlig service, i första hand given av kommuner, där kontaktfunktionen från flera olika offentliga enheter samlokaliseras för att ge medborgaren lättare åtkomst. I medborgarkontoren erbjuds också förutom rent administrativ service, möjlighet få tillgång till samhällsinformation och ibland även rådgivning i ekonomiska och juridiska frågor.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s